Logo
Logo
Logo
Aktualności
Coachingowe Sesje Warsztatowe - MODUŁ III
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na:
  

Coachingowe Sesje Warsztatowe

pt. Strategie wdrożeniowe i strategie produktowe: scenariusze, macierze, ryzyka

02.10.2017
Promocja projektu InnCOM_PULS w prasie

Dnia 18 sierpnia 2017 roku w dodatku promocyjno-informacyjnym Dziennika Gazeta Prawna pn. Forum Przedsiębiorczości ukazał się artykuł o realizowanym przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu projekcie pn. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką.

21.08.2017
Promocja projektu InnCOM_PULS w prasie

Na łamach czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pn. Wieści Akademickie (numer maj-czerwiec 2017) ukazał się artykuł promocyjno-informacyjny odnośnie m.in. realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii projektu pn. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką.

21.08.2017
Promocja projektu InnCOM_PULS w prasie

Artykuł promocyjno-informacyjny na temat projektu realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii pn. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką ukazał się na łamach czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pn. Wieści Akademickie (numer styczeń-luty 2017).

21.08.2017
Projekt grantowy „Sieć Otwartych Innowacji” - oferta dla firm
 
W ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu „Sieć Otwartych Innowacji” (www.siecotwartychinnowacji.pl) istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how.
27.07.2017
Posiedzenie Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dnia 4 lipca w siedzibie CIiTT odbyło się posiedzenie Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które miało na celu ocenę postępu prac merytorycznych realizowanych w projekcie InnCOM_PULS.

06.07.2017
O projekcie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje projekt o numerze umowy 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. DIALOG.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
 

  1. Budowanie relacji - sesje coachingowe w dialogu nauka-biznes.
  2. Model relacyjny nauka – biznes w procesach komercjalizacji technologii – diagnoza i rekomendacje.
  3. Przygotowanie i promocja ukierunkowanych sylwetek kompetencyjnych studenta, doktoranta i pracownika naukowego.
  4. Opracowanie i wdrożenie aplikacji IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji.
  5. Opracowanie i wdrożenie wirtualnego portalu InnCOM_PULS – model otwartych innowacji jako miejsce dokonywania transakcji, promocji i wymiany doświadczeń.
  6. Analiza i rekomendacje zmian w zakresie uwarunkowań prawnych komercjalizacji - dialog legislacyjny.
  7. Opracowanie i ewaluacja metodyki benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji - dialog centrów transferu technologii.
  8. Metodyka prezentacji technologii oraz przygotowania dokumentacji technologicznej do transakcji – dialog ofertowy.
  9. Dyseminacja najlepszych praktyk w komercjalizacji innowacyjnych technologii – dialog upowszechnieniowy.

   

Biuro Projektu

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań

tel. 61 846 62 63

e-mail: inncom@up.poznan.pl

 

 

Kontakt
 
61 846 62 63
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań
tel. 61 846 62 63
e-mail: ciitt@up.poznan.pl
www.ciitt.up.poznan.pl
CliTT