Logo
Logo
Logo
Aktualności
Coachingowe Sesje Warsztatowe - MODUŁ III
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na:
  

Coachingowe Sesje Warsztatowe

pt. Strategie wdrożeniowe i strategie produktowe: scenariusze, macierze, ryzyka

23.05.2017
Warsztat pt. „Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie wyższe - przedsiębiorcy"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na:

Warsztat pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie wyższe - przedsiębiorcy

23.05.2017
Profesjonalne warsztaty dla pracowników CIiTT dotyczące symulacji negocjacji biznesowych

Jednym z zasadniczych czynników determinujących poprawę efektywności prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu procesów komercjalizacji jest doskonalenie dialogu transakcyjnego poprzez podnoszenie kompetencji  pracowników CIiTT w zakresie komunikacji oraz sprawności obsługi przedsiębiorcy jako klienta procesu.

08.05.2017
III Konferencja PACTT

W dniach od 19 do 21 kwietnia 2016 roku zespół realizujący projekt InnCOM_PULS uczestniczył w III Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) w Łodzi, którego członkiem jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedmiotem obrad konferencji była wymiana doświadczeń centrów transferu technologii z całej Polski w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

26.04.2017
Coachingowe Sesje Warsztatowe - MODUŁ II

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na: 
 

Coachingowe Sesje Warsztatowe

pt. „Efektywna prezentacja dla biznesu: oferta, teaser inwestycyjny, prototyp

i wizualizacja”

24.03.2017
Coachingowe Sesje Warsztatowe - MODUŁ I

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na: 
 

Coachingowe Sesje Warsztatowe

pt. „Komercjalizacja wyników badań – ocena potencjału”

24.03.2017
O projekcie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje projekt o numerze umowy 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. DIALOG.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
 

  1. Budowanie relacji - sesje coachingowe w dialogu nauka-biznes.
  2. Model relacyjny nauka – biznes w procesach komercjalizacji technologii – diagnoza i rekomendacje.
  3. Przygotowanie i promocja ukierunkowanych sylwetek kompetencyjnych studenta, doktoranta i pracownika naukowego.
  4. Opracowanie i wdrożenie aplikacji IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji.
  5. Opracowanie i wdrożenie wirtualnego portalu InnCOM_PULS – model otwartych innowacji jako miejsce dokonywania transakcji, promocji i wymiany doświadczeń.
  6. Analiza i rekomendacje zmian w zakresie uwarunkowań prawnych komercjalizacji - dialog legislacyjny.
  7. Opracowanie i ewaluacja metodyki benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji - dialog centrów transferu technologii.
  8. Metodyka prezentacji technologii oraz przygotowania dokumentacji technologicznej do transakcji – dialog ofertowy.
  9. Dyseminacja najlepszych praktyk w komercjalizacji innowacyjnych technologii – dialog upowszechnieniowy.

   

Biuro Projektu

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań

tel. 61 846 62 63

e-mail: inncom@up.poznan.pl

 

 

Kontakt
 
61 846 62 63
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań
tel. 61 846 62 63
e-mail: ciitt@up.poznan.pl
www.ciitt.up.poznan.pl
CliTT