Logo
Logo
Logo
Aktualności
AACRAO Technology & Transfer Conference

W dniach 7-10.07.2018 r. Dyrektor CIiTT UPP, Kierownik projektu InnCOM_PULS Jacek Wawrzynowicz wziął udział w międzynarodowej konferencji pn. AACRAO Technology & Transfer Conference, która odbyła się w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych.

19.07.2018
20th International Conference Materials, Methods & Technologies

W dniach 26-30.06.2018 r. zespół projektu InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. DIALOG wziął udział w XX międzynarodowej konferencji MATERIALS, METHODS & TECHNOLOGIES, która odbyła się w miejscowości Elenite w Bułgarii.

02.07.2018
Ankieta kompetencyjna
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod niniejszym linkiem:
https://goo.gl/forms/blXVsFGMEavslUCk2.
11.06.2018
Udział w międzynarodowej konferencji ASTP PROTON
W dniach 23-25.05.2018 r. Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP/Kierownik projektu InnCOM_PULS Jacek Wawrzynowicz wraz z Z-cą Kanclerza ds. Funduszy Strukturalnych/Koordynatorem projektu InnCOM_PULS Robertem Fabiańskim wzięli udział w międzynarodowej konferencji ASTP PROTON (The Association of European Science and Technology Transfer Professional), będącej europejskim odpowiednikiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii w Polsce, która odbyła się w Liege w Belgii.
28.05.2018
V Ogólnopolska Konferencja PACTT

W dniach 18-20 kwietnia br. w Chęcinach w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się V konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), w której wzięli udział przedstawiciele Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

25.04.2018
Dni Doktoranta 2018 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dnia 13 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w ramach Dni Doktoranta 2018 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

13.04.2018
O projekcie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje projekt o numerze umowy 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. DIALOG.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
 

  1. Budowanie relacji - sesje coachingowe w dialogu nauka-biznes.
  2. Model relacyjny nauka – biznes w procesach komercjalizacji technologii – diagnoza i rekomendacje.
  3. Przygotowanie i promocja ukierunkowanych sylwetek kompetencyjnych studenta, doktoranta i pracownika naukowego.
  4. Opracowanie i wdrożenie aplikacji IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji.
  5. Opracowanie i wdrożenie wirtualnego portalu InnCOM_PULS – model otwartych innowacji jako miejsce dokonywania transakcji, promocji i wymiany doświadczeń.
  6. Analiza i rekomendacje zmian w zakresie uwarunkowań prawnych komercjalizacji - dialog legislacyjny.
  7. Opracowanie i ewaluacja metodyki benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji - dialog centrów transferu technologii.
  8. Metodyka prezentacji technologii oraz przygotowania dokumentacji technologicznej do transakcji – dialog ofertowy.
  9. Dyseminacja najlepszych praktyk w komercjalizacji innowacyjnych technologii – dialog upowszechnieniowy.

   

Biuro Projektu

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań

tel. 61 846 62 63

e-mail: inncom@up.poznan.pl

 

 

Kontakt
 
61 846 62 63
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań
tel. 61 846 62 63
e-mail: ciitt@up.poznan.pl
www.ciitt.up.poznan.pl
CliTT