Logo
Logo
Logo
Aktualności
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad używania znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dnia 2 lutego 2018 r. w siedzibie CIiTT UPP odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad używania znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez podmioty zewnętrzne w celach komercyjnych, pracowników i jednostki ogólnouczelniane Uniwersytetu.
02.02.2018
Dobre praktyki w procesie komercjalizacji wyników B+R na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Dnia 31 stycznia 2018 r. mgr Jacek Wawrzynowicz, Kierownik projektu InnCOM_PULS przedstawił na seminarium pn. Zdrowa żywność funkcjonalna. Transfer wiedzy i rozwój współpracy ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw Polski Zachodniej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego prezentację pn. Dobre praktyki w procesie komercjalizacji wyników B+R na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 
01.02.2018
Seminarium podsumowujące cykl coachingowych sesji warsztatowych
Dnia 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się seminarium podsumowujące cykl coachingowych sesji warsztatowych.
 

14.12.2017
IV Ogólnopolska Konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii
W dniach 13-15 listopada 2017 roku zespół realizujący projekt InnCOM_PULS uczestniczył w IV Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) organizowanej w Krakowie.
16.11.2017
Polska Nagroda Innowacyjności 2017
Mamy zaszczyt poinformować, iż Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 w kategorii Innowacyjna Uczelnia.
31.10.2017
Coachingowe Sesje Warsztatowe - MODUŁ IV

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz przedsiębiorców na:

  

Coachingowe Sesje Warsztatowe 

pt. Promocja projektów rozwojowych, upowszechnianie wyników badań

30.10.2017
O projekcie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje projekt o numerze umowy 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. DIALOG.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
 

  1. Budowanie relacji - sesje coachingowe w dialogu nauka-biznes.
  2. Model relacyjny nauka – biznes w procesach komercjalizacji technologii – diagnoza i rekomendacje.
  3. Przygotowanie i promocja ukierunkowanych sylwetek kompetencyjnych studenta, doktoranta i pracownika naukowego.
  4. Opracowanie i wdrożenie aplikacji IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji.
  5. Opracowanie i wdrożenie wirtualnego portalu InnCOM_PULS – model otwartych innowacji jako miejsce dokonywania transakcji, promocji i wymiany doświadczeń.
  6. Analiza i rekomendacje zmian w zakresie uwarunkowań prawnych komercjalizacji - dialog legislacyjny.
  7. Opracowanie i ewaluacja metodyki benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji - dialog centrów transferu technologii.
  8. Metodyka prezentacji technologii oraz przygotowania dokumentacji technologicznej do transakcji – dialog ofertowy.
  9. Dyseminacja najlepszych praktyk w komercjalizacji innowacyjnych technologii – dialog upowszechnieniowy.

   

Biuro Projektu

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań

tel. 61 846 62 63

e-mail: inncom@up.poznan.pl

 

 

Kontakt
 
61 846 62 63
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań
tel. 61 846 62 63
e-mail: ciitt@up.poznan.pl
www.ciitt.up.poznan.pl
CliTT