Logo
Logo
Logo
Aktualności
V Ogólnopolska Konferencja PACTT

W dniach 18-20 kwietnia br. w Chęcinach w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się V konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), w której wzięli udział przedstawiciele Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

25.04.2018
Dni Doktoranta 2018 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dnia 13 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczyli w konferencji zorganizowanej w ramach Dni Doktoranta 2018 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

13.04.2018
Prezentacja oferty technologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce w dniach 23-24 marca 2018 r.
W dniach 23-24 marca 2018 r. w Jasionce koło Rzeszowa odbyło się Europejskie Forum Rolnicze zorganizowane w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
28.03.2018
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad używania znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Dnia 2 lutego 2018 r. w siedzibie CIiTT UPP odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad używania znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez podmioty zewnętrzne w celach komercyjnych, pracowników i jednostki ogólnouczelniane Uniwersytetu.
02.02.2018
Dobre praktyki w procesie komercjalizacji wyników B+R na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Dnia 31 stycznia 2018 r. mgr Jacek Wawrzynowicz, Kierownik projektu InnCOM_PULS przedstawił na seminarium pn. Zdrowa żywność funkcjonalna. Transfer wiedzy i rozwój współpracy ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw Polski Zachodniej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego prezentację pn. Dobre praktyki w procesie komercjalizacji wyników B+R na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 
01.02.2018
Seminarium podsumowujące cykl coachingowych sesji warsztatowych
Dnia 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się seminarium podsumowujące cykl coachingowych sesji warsztatowych.
 

14.12.2017
O projekcie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje projekt o numerze umowy 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. DIALOG.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
 

  1. Budowanie relacji - sesje coachingowe w dialogu nauka-biznes.
  2. Model relacyjny nauka – biznes w procesach komercjalizacji technologii – diagnoza i rekomendacje.
  3. Przygotowanie i promocja ukierunkowanych sylwetek kompetencyjnych studenta, doktoranta i pracownika naukowego.
  4. Opracowanie i wdrożenie aplikacji IP_PULS – narzędzie komunikacji w zarządzaniu operacyjnym własnością intelektualną i procesami komercjalizacji.
  5. Opracowanie i wdrożenie wirtualnego portalu InnCOM_PULS – model otwartych innowacji jako miejsce dokonywania transakcji, promocji i wymiany doświadczeń.
  6. Analiza i rekomendacje zmian w zakresie uwarunkowań prawnych komercjalizacji - dialog legislacyjny.
  7. Opracowanie i ewaluacja metodyki benchmarkingu i doskonalenia procesów komercjalizacji - dialog centrów transferu technologii.
  8. Metodyka prezentacji technologii oraz przygotowania dokumentacji technologicznej do transakcji – dialog ofertowy.
  9. Dyseminacja najlepszych praktyk w komercjalizacji innowacyjnych technologii – dialog upowszechnieniowy.

   

Biuro Projektu

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań

tel. 61 846 62 63

e-mail: inncom@up.poznan.pl

 

 

Kontakt
 
61 846 62 63
ul. Wojska Polskiego 52
60-627 Poznań
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Projekt nr 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu DIALOG Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań
tel. 61 846 62 63
e-mail: ciitt@up.poznan.pl
www.ciitt.up.poznan.pl
CliTT